Guide til telefonmøders opkaldsnumre

Hos telefonmøder har vi mange forskellige opkaldsnumre. De forskellige opkaldsnumre sikrer dels store omkostningsbesparelser for internationale deltagere samt at mødelederen har stor frihed til at vælge hvorledes omkostningerne for deltagelse i mødet skal fordeles mellem henholdsvist mødelederen og de enkelte deltagere. Internationalt har vi opkaldsnumre i over 60 lande, og i Danmark er der forskellige muligheder for afregning, alt efter om deltagerene benytter vores 70-, 80- eller 90-numre. Uanset hvilket nummer, du anvender, er det altid mødeleder- og deltager PIN-koden, der er afgørende for hvilket møde, du deltager i.

70-numre

Til møder i Danmark kan du benytte 70151585 for at få velkomsthilsen og vejledning på dansk, eller 70151595 for at få det på engelsk. Større organisationer kan også få lavet deres egen 70-nummer med egen velkomsthilsen. Ved anvendelse af 70-numrene faktureres mødelederen for selve telefonmødet og mødedeltagerne betaler normal fastnettakst for opkald til 70-nummeret, som afregnes via deltagernes telefonregning.

80-numre

Vores 80-nummer 80401018 er et såkaldt ”ring gratis” nummer (toll-free). Dvs. modsat 70-nummeret er det helt gratis for de indringede deltagere (*).

90-numre

Ved anvendelse af 90-nummeret 90920000 kommer deltagerne selv til at betale for deltagelse i mødet via deres normale telefonregning (**).

Internationale numre

Hvis du ofte har deltagere fra udlandet, kan det være en fordel at bruge vores internationale numre. Fordelen ved at anvende de internationale numre er, at deltagere fra udlandet ikke skal betale for internationale opkald, men derimod for et nationalt opkald i det land de befinder sig i.

Log ind på dit online kundeområde for at se de internationale numre.

(*) Som mødeleder, vil du blive pålagt en ekstra afgift på 1 kr. pr. min/deltager.

(**) Prisen per minut/deltager (ex. moms) afhænger af hvilken mobil- eller fastnetoperatør man anvender. F.eks. er prisen hos TDC fastnet og mobil 1,30 kroner per minut/deltager. Afgiften kan variere afhængig af teleoperatør.